GIA ĐÌNH AIKIDO THANH TÂM

 • Cao Phạm Đình Nghị (1982) – (HLV Trưởng)

  IV đẳng Aikido TP.HCM – III đẳng Aikikai

 • PHAN ĐỨC MẪN (1981) – (HLV Trưởng Aikido Kiên Giang)

  III đẳng Aikido TP.HCM – II đẳng Aikikai

 • VÕ THÀNH ĐẠT (1970) – (Phụ tá)

  II đẳng Aikido TP.HCM

 • TRẦN ĐOÀN QUÂN (1976) – (Phụ tá)

  II đẳng Aikido TP.HCM – I đẳng Aikikai

 • TRẦN KIM NINH (1984) – (Phụ tá)

  II đẳng Aikido TP.HCM

 • TRẦN ĐIỀN TÚ (1992)

  I đẳng Aikido TP.HCM