GIỚI THIỆU SENSEI

Sensei Cao Phạm Đình Nghị (高 范 庭 毅) (trưởng bộ môn Aikido Thanh Tâm)

2001 Theo học Aikido tại TT.TDTT Quận 10
2004 Hoàn tất kỳ thi đệ nhất đẳng của hội Aikido TP.HCM
2006 Phụ tá hướng dẫn Thái cực quyền tại Viện Y Dược Học Dân Tộc TP.HCM
         Nhận giấy chứng nhận HLV xuất sắc Thái cực quyền của Sở TDTT TP.HCM
         Nhận giấy thành tích 19 năm phát triển bộ môn Aikido Quận 10
         Hoàn tất kỳ thi đệ nhị đẳng của hội Aikido TP.HCM
         HLV chính thức của chi hội Aikido Quận 10
2008 Tìm hiểu và nghiên cứu về Y Yoga
2009 Hoàn tất kỳ thi đệ tam đẳng của hội Aikido TP.HCM
2010 Đầu Tháng 06, rời khỏi Aikido Q.10 sang Q.7
         12/06/2010 thành lập Thanh Tâm đạo đường, Aikido Quận 7
2013 Hoàn tất kỳ thi đệ tứ đẳng của hội Aikido TP.HCM
2017 Hoàn tất kỳ thi đệ tam đẳng Aikikai
2018 Ủy viên ban chấp hành Liên Đoàn Aikido TP.HCM – Trưởng ban biểu diễn
2019 Hoàn tất kỳ thi đệ ngũ đẳng của Liên Đoàn Aikido TP.HCM
2021 Hoàn tất kỳ thi đệ tứ đẳng Aikikai

PHỤ TÁ

VÕ THÀNH ĐẠT

III ĐẲNG

TRẦN ĐOÀN QUÂN

II ĐẲNG

TRẦN KIM NINH

II ĐẲNG