GIỚI THIỆU SENSEI

Sensei Cao Phạm Đình Nghị (   (trưởng bộ môn Aikido Thanh Tâm)

2001   Theo học Aikido tại TT.TDTT Quận 10
2004   Hoàn tất kỳ thi đệ nhất đẳng của hội Aikido TP.HCM
2006   Phụ tá hướng dẫn Thái cực quyền tại Viện Y Dược Học Dân Tộc TP.HCM
           Nhận giấy chứng nhận HLV xuất sắc Thái cực quyền của Sở TDTT TP.HCM
           Nhận giấy thành tích 19 năm phát triển bộ môn Aikido Quận 10
           Hoàn tất kỳ thi đệ nhị đẳng của hội Aikido TP.HCM
           HLV chính thức của chi hội Aikido Quận 10
2008   Tìm hiểu và nghiên cứu về Y Yoga
2009   Hoàn tất kỳ thi đệ tam đẳng của hội Aikido TP.HCM
2010   Đầu Tháng 06, rời khỏi Aikido Q.10 sang Q.7
           12/06/2010 thành lập Thanh Tâm đạo đường, Aikido Quận 7
2013   Hoàn tất kỳ thi đệ tứ đẳng của hội Aikido TP.HCM
2017   Hoàn tất kỳ thi đệ tam đẳng Aikikai

PHỤ TÁ

VÕ THÀNH ĐẠT

II ĐẲNG

TRẦN ĐOÀN QUÂN

II ĐẲNG

TRẦN KIM NINH

II ĐẲNG